Пазари

Валутни котировки

Валутни курсове на историческото движение на цената на ключови валутни двойки. Актуална валутна информация за курса лев – долар, лев – евро, лев – паунд, лев – франк и други.
  • USD/BGN 1.59933/69
  • EUR/CHF 1.10457/77
  • EUR/GBP 0.86509/22
  • EUR/JPY 129.892/06
  • EUR/USD 1.22273/81
  • GBP/CHF 1.27671/99
  • GBP/USD 1.4133/44
  • USD/CAD 1.2517/87
  • USD/CHF 0.90334/47
  • USD/JPY 106.226/35