Пазари

Валутни котировки

Валутни курсове на историческото движение на цената на ключови валутни двойки. Актуална валутна информация за курса лев – долар, лев – евро, лев – паунд, лев – франк и други.
  • USD/BGN 1.60864/09
  • EUR/CHF 1.09593/14
  • EUR/GBP 0.86608/62
  • EUR/JPY 132.314/29
  • EUR/USD 1.21565/73
  • GBP/CHF 1.26521/57
  • GBP/USD 1.4035/36
  • USD/CAD 1.21188/04
  • USD/CHF 0.90151/63
  • USD/JPY 108.842/85