Пазари

Валутни котировки

Валутни курсове на историческото движение на цената на ключови валутни двойки. Актуална валутна информация за курса лев – долар, лев – евро, лев – паунд, лев – франк и други.
  • USD/BGN 1.63689/27
  • EUR/CHF 1.08279/93
  • EUR/GBP 0.89527/39
  • EUR/JPY 124.643/57
  • EUR/USD 1.19466/75
  • GBP/CHF 1.20933/54
  • GBP/USD 1.33429/38
  • USD/CAD 1.29614/28
  • USD/CHF 0.90632/43
  • USD/JPY 104.331/34